Przedszkole katolickie Bielsko Przedszkole Przedszkole
Adaptacja Posiłki Wypoczynek Nasz program Kadra Kadra

Adaptacja dziecka w przedszkolu to jeden z najważnieszych etapów ...

Korzystamy z usług firmy cateringowej, dzięki czemu nasze posiłki są zawsze świeże i pyszne ...

Po obiedzie czas na drzemkę jakże ważną w życiu każdego dziecka ...

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci w duchu wartości chrześcijańskich ...

Rodzice jako pierwsi odpowiadają za wychowanie, są pierwszymi katechetami...

Przedszkole Bielsko Przedszkole Bielsko-biała
 
 

Adaptacja w przedszkolu

 

Jak pomóc dziecku pokonać stres przed przedszkolem?


 

 1. Przedszkole przedstaw jako przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym dziecko pozna wielu nowych przyjaciół.

 2. Rozwijaj aktywność poznawczą dzieckarozbudzaj ciekawość i zachęcaj do nauki, zadbaj o rozwój zainteresowań.

 3. Rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolurozwiej jego lęki i obawy przed pójściem do przedszkola, dodaj mu otuchy, zapewnij o swoim wsparciu i pomocy w trudnych sytuacjach.

 4. Kształtuj samodzielność i odpowiedzialność dzieckanie wyręczaj, stawiaj wymagania na miarę możliwości (samoobsługa: ubieranie, samodzielność w toalecie, podczas jedzenia, sprzątanie zabawek, pomoc w prostych obowiązkach domowych).

 5. Zapewnij dziecku systematyczny kontakt z rówieśnikamiucz pozytywnych zachowań, stosowania zwrotów grzecznościowych, kontrolowania emocji i stosowania obowiązujących norm społecznych. Zachęcaj do współpracy i współdziałania.

 6. Zadbaj o dobry stan zdrowia dzieckazapewniaj mu dużo ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.

 7. Dbaj o higienę psychiczną dzieckaregularne posiłki, odpowiednią ilość snu oraz odpoczynek.

 8. Zapoznaj dziecko z przedszkolemz jego pomieszczeniami, pracującymi tam paniami, rytmem dnia. Weźcie wspólnie udział w Dniach Otwartych oraz Dniach Adaptacyjnych placówki i zajęciach organizowanych dla przyszłych przedszkolaków.

 9. Przygotuj dziecko do przedszkolazachęcaj do rysowania, malowania, pisania. Zaplanuj wcześniej z dzieckiem rozkład dnia uwzględniając czas na odpoczynek, aktywność fizyczną, godzinę pójścia spać.

 10. Przygotuj dziecko do nowych zadańucz dziecko cierpliwości i staranności, zachęcaj do pokonywania trudności i poszukiwania rozwiązań.

 11. Pozwól dziecku zabierać do przedszkola swoją ulubioną zabawkę.

 12. Dotrzymuj słowa i odbieraj dziecko z przedszkola o umówionej porze dnia.

 

 

                                    Zasady współpracy z rodzicami

 

 

Formy spotkań z rodzicami:

 1. Zebrania ogólne.

 2. Zebrania grupowe.

 3. Dni Otwarte.

 4. Uroczystości przedszkolne.

 5. Warsztaty pedagogiczne.

 6. Kontakty indywidualne.

 7. Zajęcia pokazowe.

 8. Dni Adaptacyjne.

 9. Spotkania z Radą Rodziców.

 

Opis działań i dobranych do nich form kontaktu z Rodzicami:

 1. Informowanie Rodziców o funkcjonowaniu przedszkola: zebrana grupowe, Dni Otwarte, informatory, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej. Dni Adaptacyjne.

 2. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców: zebrania, Dni Otwarte, uroczystości, Dni Adaptacyjne.

 3. Zapoznanie rodziców z dokumentami przedszkola: zebrania, kontakty indywidualne. Rodzic ma stały dostęp (wgląd) do dokumentacji przedszkola.

 4. Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku: zebrania, Dni Otwarte, uroczystości, kontakty indywidualne, karty obserwacji i samooceny osiągnięć i zachowań dziecka, arkusze diagnostyczne, wyniki diagnoz, pisemna informacja dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki, wystawy prac dziecięcych.

 5. Sprawy bieżące: zebrania, kontakty indywidualne, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej.

 6. Pedagogizacja rodziców: zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów, udostępnianie literatury pedagogicznej.

 7. Konsultacje w sprawie spraw bieżących, omawianie osiągnięć placówki i jej sytuacji finansowej: spotkania z Radą Rodziców.

 

Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

 1. Indywidualne zaproszenia.

 2. Tablica informacyjna.

 3. Strona internetowa.

 4. Kontakt telefoniczny.

 5. Kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

Czego oczekujemy od rodziców powierzonych nam dzieci?

 

Dzieci w domu nie powinny:

 • oglądać programów i filmów dla dorosłych,
 • słuchać i używać wulgarnych słów,
 • być świadkami nieporozumień między dorosłymi,
 • być karane fizycznie.

 

Dzieci w domu będą mieć:

 • ustalony rytm dnia (porę wstawania i kładzenia się spać),
 • ustalone obowiazki (np: wynoszenie śmieci, podlewanie kwiatów),
 • zapewniony czas na zabawę z opiekunami (minimum 1 godzinę dziennie, w tym czytanie przed snem),
 • ustalone reguły postępowania i związane z tym nagrody i kary,
 • wybierane audycje telewizyjne, a czas oglądania telewizji nie będzie przekraczał 2 godzin dziennie,
 • wpajany szacunek do innych ludzi.