Przedszkole katolickie Bielsko Przedszkole Przedszkole
Adaptacja Posiłki Wypoczynek Nasz program Kadra Kadra

Adaptacja dziecka w przedszkolu to jeden z najważnieszych etapów ...

Korzystamy z usług firmy cateringowej, dzięki czemu nasze posiłki są zawsze świeże i pyszne ...

Po obiedzie czas na drzemkę jakże ważną w życiu każdego dziecka ...

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci w duchu wartości chrześcijańskich ...

Rodzice jako pierwsi odpowiadają za wychowanie, są pierwszymi katechetami...

Przedszkole Bielsko Przedszkole Bielsko-biała
 
 

Plan dnia2

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

630 – 700   Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne według zainteresowań w kącikach tematycznych.

 

700 – 800   Praca indywidualna, grupowa, zabawy tematyczne wprowadzające do treści zajęć, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 

800 – 815   Poranna rozgrzewka – ćwiczenia.

 

815 – 820   Przygotowanie do śniadania.

 

820 – 850   Śniadanie.

 

850 – 900   Modlitwa na rozpoczęcie dnia.

 

900 – 1000   Zajęcia zorganizowane prowadzone zgodnie z planem miesięcznym.

 

1000 – 1120   Zabawy w sali lub ogródku, spacery, zajęcia dodatkowe według harmonogramu.

 

1120 – 1130   Przygotowanie do obiadu.

 

1130 – 1200   Obiad.

 

1200 – 1230   Odpoczynek poobiedni przy muzyce, opowieściach biblijnych, bajkach i baśniach.

 

1230 – 1345   Zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe, zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.

 

1345 – 1400   Przygotowanie do podwieczorku.

 

1400 – 1415   Podwieczorek.

 

1415 – 1600   Utrwalanie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, poznanych wierszy, piosenek, zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela.

 

1600 – 1700   Wydawanie dzieci, zabawy dowolne w sali według zainteresowań, troska o ład i porządek w otoczeniu.